PULS 220 header logo
PULS 220 leader img

puls 220Centar za kineziološku edukaciju

Edukativni kineziološki seminari, webinari i nastava za učenike, studente, kineziologe, trenere, sportaše i rekreativce koji od poduke očekuju dobru zabavu, TOP profesore i VIP kvalitetu podučavanja!

⯈ Pripreme za Kineziološki fakultet
⯈ Konzalting iz znanstvenih metoda u kineziologiji
⯈ Kako smršaviti seminar

Prelistaj PULS 220 ponudu!
PULS 220 leader pripreme img

Pripreme za Kinezioloski fakultet

Puls220 i ove godine organizira najveće, najkvalitetnije i najzabavnije Pripreme za Kineziološki fakultet! Ne radimo pripreme za sve fakultete - specijalizirali smo se za Kineziološki fakulet! Vrhunski materijalni uvjeti rada (školska dvorana, vanjska igrališta, rekviziti, gratis majice) + još bolji kadar (najbolji među najboljim profesorima TZK) + 19 godina dominacije + garancija! Vidimo se!

 • FLASH pripreme za KIF
  TOP 22 elementa sportska tehnike koji su bili na svakom prijemnom ispitu za KIF posljednjih 10 godina. 10 školskih sati nastave TZK tijekom jedne subote.
 • CORE pripreme za KIF
  6-dnevne pripreme za KIF za vrijeme školskih praznika s ukupno 60 školskih sati temeljitog pripremanja za prijemni ispit.
 • VIP pripreme za KIF
  Paket jednih CORE priprema, plus do 80 sati provjeravanja, ponavljanja i usavršavanja, plus VIP status na pripremama s posebnim pogodnostima
 • Pripreme za SCIT
  Pripreme za trenerski studij na Studijskom centru za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu
Pripreme za Kineziološki fakultet

Više o pripremama za Kineziološki fakultet pročitaj na web sjedištu (link otvara novi prozor).
pripreme.com ⯈

PULS 220 leader KM

Kvantitativne metode

Konzalting iz znanstvenih metoda u kineziologiji - 5 pouzdanih rješenja za uspješno savladavnje problema iz statistike i metodologije zanstvenih istraživanja!

 • Statistička obrada podataka
  Računalna obrada statističkih podataka uz primjerenu statističku metodu i pismenu interpretaciju dobivenih rezultata!
 • Konstrukcija i validacija ankete
  Sastavljanje anketnog upitnika imajući u vidu znanstvenu metodologiju koja će se primijeniti i analiza mjernih karakteristika ankete!
 • Predrecenzija znanstvenih radova
  Prije predaje rada u časopis, ili na konferenciju, pošaljite rad na predrecenziju!
 • Dizajn znanstvenog istraživanja
  Taktička priprema za izradu znanstvenog rada - nacrt znantveno-istraživačkog rada PRIJE nego krenete u mjerenje!
 • Seminari iz statistike
  Korelacija, t-test, ANOVA i ostale statističke metode na seminarima iz statistike!
Kvantitativne metode

Više o konzaltingu iz statistike i kvantitativnih metoda pročitaj na web sjedištu (link otvara novi prozor).
kvantitativne-metode.com ⯈