PULS 220 header logo
PULS 220 leader img

O nama

PULS 220 - centar za kineziološku edukaciju učenika, studenata, kineziologa, trenera, sportaša i rekreativaca.

⯈ Nastava
⯈ Seminari
⯈ Tečajevi
⯈ Edukacije
⯈ Instrukcije
⯈ Konzalting

Upoznajte nas!
PULS 220 leader pripreme img

Povijest

Idejni začetak Puls220 nastao je 2003. godine kada su dvoje top studenata kineziologije začeli ideju o privatnim instrukcijama iz nastave TZK u svrhu pripremanja maturanta za prijemni ispit na Kineziološkom fakultetu. Dobar glas o kvalitetnoj poduci se brzo proširio, te je deja 2005. godine zapečačena registracijom domene pripreme.com, a brand Puls220 registriran kroz obrtni registar.

Puls220 je u startu postavio visoke standarde kako nastava TZK treba izgledati, te je iste godine prepoznat u cijeloj državi kao "must have" destinacija za maturante koji žele upisati Kineziološki fakultet. Mnogi kandidati s priprema s početka milenija su danas sveučilišni profesori na Kineziološkim (i ostalim) fakultetima u Hrvatskoj (i šire) i treneri na TOP pozicijama u Hrvatskom sportu (NK Dinamo, NK Osijek, itd.).

Iako je Puls220 utemeljitelj organiziranih priprema za Kineziološki fakultet u Hrvatskoj, danas su one samo jedan segment djelovanja tvrtke na regionalnom tržištu edukacija u sportu, kineziologiji i njenim pomoćnim znanstvenim disciplinama.

PULS 220 leader Saša

Vlasnicka struktura

Profesor Saša Milovuković je bivši suosnivač i danas 100%-tni vlasnik Puls220, centra za kineziološku edukaciju. Diplomirao je 2004. na Kineziološkom fakkultetu u Zagrebu, a tijekom studija je četiri godine za redom nagrađivan za najboljeg studenta na godini, dobitnik je rektorove nagrade za najbolji studentski rad, te nositelj državne stipendije A kategorije (za posebno nadarene studente).

Prof. Milovuković je doktorand na kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a uz poduzetništvo se bavi objavljivanjem znanstvenih radova iz područja kineziologije i njoj srodnim znanostima i znanstvenim disciplinama. Na međunarodnoj konferenciji kineziologa u Zadru 2022. godine osvojio je priznanje za najbolji znanstveni rad iz područja kineziološke edukacije.

Poseban interes ima za izučavanje teorija osobnog razvoja, koje u praksi inkorporira u kurikulum, kako bi učenicima, studentima, trenerima i ostalim polaznicima kinezioloških edukacija dao dodatan "boost" za lakše i brže savladavanja raznih prepreka koje uvijek stoje na putu do zadanog cilja. A što je cilj veći, to su prepreke teže.

Edukacije provodi u suradnji s vrhunskim timom kineziologa, koji su s njim studirali, ili su kasnije obučeni (ili se trenutno obučavaju) u vrhunske kineziologe od strane Puls220 tima.

PULS 220 leader Saša

Jeste li znali?

220 je fiziološki maksimalna frekvencija rada srca kojom srce može efikasno upumpavati krv u krvotok. Bržim kucanjem srca efikasnost srčane pumpe eksponencijalno opada, te na kraju krv u srcu i žilama jednostavno stoji na mjestu.

Puls 220 se rijetko postiže kod zdravih ljudi, ali može npr. na iznimno napornim treninzima, uglavnom glikolitičkog tipa i pri maksimalnom naporu. Zdrav sportaš NE treba imati strah da će umrijeti od pulsa većeg od 220, jer tijelo ima obrambene mehanizme kojima primorava sportaša da smanji intenzitet tjelesne aktivnosti u trenutcima kada tjelesna aktivnost zahtjeva puls veći od 220 kako bi srce opskrbilo stanice dovoljnom količinom kisika.

Ovisno o psihološkim karakteristika pojedinca, trening na puls 220 može predstavljati poseban užitak. :-)

Iznad je logotip tvrtke iz 2005. godine.

PULS 220 leader logo

Podaci o tvrtci

PULS 220
obrt za kineziološku edukaciju

Vlasnik: Saša Milovuković

MB: 98489917

IBAN: HR1424020061140478828 (Erste)

Održavanje nastave: OŠ Trnjanska, Trnjanska 99, Zagreb

Sjedište: Poljana 71, 10340 Vrbovec

Email: sasa220@pulspripreme220.com.hr

Telefon: +385 95 220-7857